Web Analytics
 • Sever #1
 • Zoom+ Views: 49

  Buổi hẹn ngọt ngào cùng Veronica

  Buổi hẹn ngọt ngào cùng Veronica, lực để điều hành đất nước, vì vậy chú của cô, Tướng quân Yang Li, đã nắm quyền điều hành nó. . Hai phe bắt đầu một cuộc đấu tranh kéo dài nhiều năm. Trong những năm qua, để tích lũy tiền bạc và sức lực, song phương đã làm ra nhiều chuyện không công khai như sòng bạc, nhà thổ, tụ điểm hút chích. Khi kinh thành ngày càng hỗn loạn,Letfap Veronica When You Least Expect It một số chức sắc và dân thường đã chia thành phố thành nội thành và ngoại thành. Nội thành là nơi bình dân sinh sống, ngoại thành đầy.

  Xem thêm
  Close Image
  Close Image